به گزارش قانون،یک منبع نزدیک به محمود خاوری ضمن اعلام مطلب فوق افزود: آقای خاوری قبل از این موضوع برای یک ماموریت اداری به لندن رفت و طبق پیش بینیها فردا به کشور باز می گردد و قرار است حضوری رسانهای نیز داشته باشند .

وی در پاسخ به این سوال که آیا روابط عمومی بانک ملی بیانیه منتشر شده از سوی آقای خاوری و اعلام خبر حضور آقای خاوری در کانادا را دیده است یا خیر، پاسخ مثبت داد و گفت: اما در حال حاضر ایشان در لندن هستند.

او گفت: طی تماسی که با آقای خاوری داشتیم، وی گفته است که من فرار نکرده ام و فردا در تهران هستم و در جمع خبرنگاران نیز حاضر خواهم شد.

وی در جواب این سئوال که چرا علاقهای به انتشار نام خود ندارد ، گفت: فعلا اوضاع طوری است که بهتر است منتظر صدور اطلاعیههای رسمی از سوی روابط عمومی و یا حتی شخص آقای خاوری باشید و ترجیح این است که افراد صحبتی در این زمینه نکنند . خاوری در لندن از سمت خود استعفا داده و این استعفا مورد قبول وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.