افكار نيوز:علیرضا زاهدیان درباره ابهامات و سئوالات مردم به نحوه استفاده از اطلاعات ارائه شده در فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار، اصلاحات فرمها، کدهای رهگیری و غیره پاسخهایی را ارائه کرد و گفت: پس از دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار از طریق فرمها در سال ۸۷ و اصلاحات آن در سال ۸۹، دولت تصمیم گرفت که در ابتدای کار پرداخت یارانه نقدی، ملاک عمل اطلاعات فرمهای مرکز آمار نباشد.

ارائه فهرست خانوارها به وزارت رفاه

معاون مرکز آمار ایران تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت که ابتدا سقفی از یارانه نقدی را به تمام خانوارها پرداخت کند و پس از آن با تفاوتهایی با اولویت افراد فقیرتر یارانه های نقدی پرداخت شود. با توجه به این امر، گروه بندی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ملاک نیست. در مرحله اول مرکز آمار باید فهرست خانوارهایی که می خواهند از پرداخت یارانه نقدی بهره مند شوند را به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام نماید.

وی با تاکید بر اینکه در این مرحله و در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها افتتاح حسابها توسط تمام خانوارهایی که یارانه نقدی خواهند گرفت، مهم است، عنوان کرد: اینکه ملاک عمل در مراحل بعدی بر چه اساسی خواهد بود و آیا از اطلاعات ارائه شده در فرمها استفاده خواهد شد، مسئله ای است که بعدا به اطلاع عموم خواهد رسید و اگر چنین باشد کارهای مربوطه و اصلاحات اطلاعات به موقع انجام خواهد شد.

اخذ آمار و اطلاعات جدید خانوار از ثبت احوال

زاهدیان ادامه داد: برای جلوگیری از مراجعه مجدد مردم، مرکز آمار اطلاعات مربوط به افرادی که از سال ۸۷ به بعد ازدواج کرده اند را از ثبت احوال دریافت کرده و این خانوارها را برای افتتاح حساب سرپرست خانوار به وزارت رفاه معرفی می کند، همچنین این موضوع برای خانوارهایی که دارای فرزند شده اند و یا افرادی به خانواده آنها افزوده شده، خانوارهای دارای طلاق و یا فوتی نیز بر اساس اطلاعات دریافت شده از سازمان ثبت احوال و اسناد کشور به وزارت رفاه اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول در مرکز آمار ایران اضافه کرد: اگر شماره ملی افرادی که ازدواج کرده اند در وزارت رفاه وجود داشته باشد، به منزله این است که اطلاعات آنها پذیرش شده و می توانند نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.

گروه بندی استانی برای مراجعه به وزارت رفاه

وی گفت: بر اساس برنامه وزارت رفاه، قرار است که استانها در گروه ها و دسته بندی های ۶ استانی به سایت وزارت رفاه برای معرفی شماره حساب و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجعه کنند، پس از این مرحله نیز تنها درصد کمی از خانوارها در حد یک یا دو درصد باقی خواهند ماند که یا اطلاعات هویتی آنها، دارای اشکالاتی است، یا اطلاعات ورودی خود را اشتباه اعلام کرده اند و یا افرادی هستند که مرکز آمار نتوانسته اطلاعات آنها را از ثبت احوال و یا سایر بانکهای اطلاعاتی دریافت نماید.

وی خاطرنشان کرد: این عده از افراد پس از اینکه کارهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در مورد حسابهای بانکی به اتمام رسید، آن زمان مجددا چگونگی و زمان مراجعه این افراد و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات آنها را اعلام خواهد کرد.

فعلا به همه یارانه تعلق می گیرد

زاهدیان با تاکید بر اینکه فعلا در این مرحله به تمام افرادی که ثبت نام به عمل آورده اند، یارانه پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: اگر احیانا مشکلی در اجرای برنامه های مذکور به وجود آید، پس از انجام کارها در وزارت رفاه، به تمام استانها فراخوان داده می شود، تا درصد اندک باقی مانده بر اساس راهکار اندیشیده شده بتوانند با حداقل مراجعه اطلاعات خود را اصلاح نمایند تا فهرست آنها نیز به وزارت رفاه تحویل داده شود.

نیازی به کد رهگیری نیست

معاون مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه در این مرحله نیازی به ارائه کد رهگیری نیست و افرادی که کدهای رهگیری خود را گم کرده اند، نگرانی نداشته باشند، خاطرنشان کرد: کد رهگیری در مرحله ای نیاز است که اطلاعات خانوار باید اصلاح شود که در مرحله اول، مرکز آمار اصلاحات لازم را انجام داده است و نیازی به اصلاحات خانوار نیست.

سامانه انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی

وی پذیرش افتتاح حساب توسط وزارت رفاه را به منزله دریافت یارانه نقدی دانست و بیان کرد: در مراحل بعدی بر اساس اعلام کارگروه طرح تحول اقتصادی، زمان و نحوه اصلاحات فرمها را اعلام می کنیم. در عین حال هم اکنون سامانه ای توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای افرادی که می خواهند انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کنند، ایجاد شده است.

زاهدیان گفت: اینکه دولت با چه روش چه زمانی بخواهد از اطلاعات استفاده کند به موقع اعلام می شود تا مردم نسبت به اصلاح فرمها اقدام نمایند.

سناریوهای ملاک پرداخت یارانه در سال ۹۰

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است ارائه یارانه های نقدی در سال ۹۰ بر اساس فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار باشد، اظهارداشت: گزینه های مختلفی در این خصوص پیشنهاد شده است که یکی از آنها استفاده از اطلاعات اقتصادی به تنهایی است، گزینه دیگر استفاده از اطلاعات همراه با سایر اطلاعات است که البته هنوز تصمیم نهایی به مرکز آمار اعلام نشده است.

مردم نسبت به اصلاح فرمها نگران نباشند

وی با تاکید بر اینکه خانوارها نباید نگرانی نسبت به اصلاح فرمها داشته باشند، بیان کرد: سیستمی پیش بینی و به موقع راه اندازی خواهد شد تا خانوارها بتوانند اصلاحات را انجام داده و کد رهگیری جدید دریافت نمایند.

معاون مرکز آمار ایران یاد آور شد: فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار فعلا ملاک پرداخت یارانه نیست و اطلاعات ارائه شده توسط مردم فعلا به همان صورت باقی می ماند، اگر خطاهایی در اجرای برنامه ها باشد، نیز اصلاح خواهد شد.

برخورد قانونی با افرادی که اطلاعات غلط بدهند

این مقام مسئول در مرکز آمار ایران در پاسخ به این مطلب که برخی از افراد به ویژه در شهرستانها دارای املاکی هستند که دارای سند نبوده و بنابراین درهیچ کجا به ثبت نرسیده است، اما پولهای کلانی از این املاک بدست می آورند. بدین ترتیب نحوه شناسایی این گونه افراد با توجه به آنکه ممکن است از سال آینده و در مراحل بعدی فرمهای اطلاعات اقتصادی ملاک پرداخت یارانه باشد، چگونه است؟ گفت: اطلاعات ارائه شده توسط افراد بررسی می شود. هر زمان که نادرستی اطلاعات محرز شود، وجوه پرداخت شده به حساب آنها باید بازگردانده شود و دولت نیز بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در مرحله اول به تمام افراد یارانه یکسان پرداخت می شود، ولی در مراحل بعدی اگر قرار باشد که فرمها ملاک قرار گیرد، پیش بینی هایی نیز برای شناسایی و برخورد با این افراد صورت گرفته است.