به گزارش افکارنیوز،

 در سال 1950 شما می توانستید با 7 هزار و 354 دلار صاحب یک خانه، با هزار و 280 دلار خودرو فولکس واگن و با 600 دلار وارد دانشگاه شوید. شاید با دیدن این قیمت ها فکر کنید که در آن زمان همه چیز خیلیرارزان بوده ، اما باید بدانید که میانگین درآمدسالانه خانوارها 4 هزار و 237 دلار بوده است.کمترین حقوق کار ساعتی 75 سنت بوده است و شغل های دولتی یا صنعتی حقوقشان ساعتی یک دلار و 50 سنت بوده است.

در مقایسه با امروز، با یک دلار می توانستند موارد زیر را بخرید:

1. 4 گالن گاز

هر گالن گاز در آن رمان 27 سنت بوده و در واقع 4 گالن گاز حدود یک دلار و 8 سنت ارزش داشت. اما اگر با ارزش پول امروز مقایسه کنیم هر گالن آن زمان دو دلار و 14 سنت برای مشتری ها هزینه داشته است. این قیمت در مقایسه به 2 دلار و 45 سنت 2015 فقط 31 سنت فرق دارد.

2.یک پوند قهوه

در آن زمان می توانستید کالاهای خانگی را با قیمت کمتر از یک دلار خریداری کنید. در حالی گه 2 پاکت اسپاگتی 27 سنت بوده ، قهوه در آن زمان یکی گران ترین مواد خوراکی محسوب می شد که به قیمت 79 سنت به فروش می رسید.

3. چهار کتاب

شما می توانستید با 25 سنت کتاب بخرید.

4.دو بلیت سینما

در سال 1948 میانگین بلیت سینما حدود 36 سنت بود و در سال 1954 قیمت بلیت 49 سنت شد. در سال 2015 بلیت سینما 8 دلار و 43 سنت بوده است.

5.نیم دوجین بسته سیگار

یک بسته سیگار در 1950 حدود 15 سنت بوده که به پول امروزه 1.49 دلار می شود. به عبارتی 6 بسته سیگار حدود 90 سنت هزینه داشته است.