به گزارش افکارنیوز،

 جداسازی شبکه آب بهداشتی و آب شرب در کشور به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های تصفیه آب، ارتقای کیفی آب شرب با جداسازی مصارف غیرشرب از شرب و ارتقای تصفیه خانه‌های آب شرب با محدودسازی حجم تصفیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب با حذف مصارف شرب از سیستم لوله‌کشی خانگی (هدررفت‌های تجمعی بازگذاشتن شیر آب در زمان مصرف شرب و خوراکی) و به خصوص به منظور به مدار آوردن چاههای آبی که امکان بهره برداری از آنها برای آب شرب به لحاظ استانداردهای میزان نیترات و سختی نیست، در برنامه وزارت نیرو قرار گرفت.

سه سال پیش، اولین نقطه کشور که برای اجرای پایلوت جداسازی شبکه آب بهداشتی و آشامیدنی مورد توجه قرار گرفت، بخشی از شهر مشهد به‌نام منطقه ثامن بود که قرار بود با جداسازی شبکه آب بهداشتی و تأمین آب بسته‌بندی برای شرب در این منطقه این پروژه آغاز شود، اما با وجود بسترسازی‌های سخت‌افزاری این طرح، خبری از اجرای آن نشد.

در سال 93، سازمان استاندارد به علت نبود استاندارد مشخص برای آب بهداشتی که قرار بود با جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی، در شبکه لوله کشی منازل جریان یابد، جلوی اجرای این طرح را گرفت. بعد از آن با جلساتی که بین مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان استاندارد برگزار شد، مقرر شد تا با همکاری دانشگاههای کشور، برای اولین بار استانداردی برای آب بهداشتی تهیه و تنظیم شود.

با وجود اینکه دو سال از این زمان می گذرد، هنوز اجرای پایلوت کشوری جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی متوقف است. «حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور در خصوص آخرین وضعیت این طرح به تسنیم گفت:‌ "کار تدوین و تهیه استانداردی مشخص برای آب بهداشتی، برای اولین بار در کشور در حال انجام است و پیش بینی می کنیم که این استاندارد جدید، تا پایان سال تدوین و ابلاغ شود. بلافاصله بعد از ابلاغ این استاندارد، کار جداسازی شبکه آب شرب و آشامیدنی در مرحله پایلوت آغاز می شود."