به گزارش افکارنیوز،
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران و به ریاست دکتر عسگری مارانی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و نظارت دکتر موحدنژاد نماینده دولت و خالق، نماینده شرکت صباتامین و تامین اجتماعی برگزار شد، سهامداران با رای خود آقای علیرضا لگزایی را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کردند.
 
 
علیرضا لگزایی، ریاست هیات مدیره بانک ملت را در کارنامه کاری خویش دارد که پس از یک دوره حضور در سمت معاونت مدیرعامل بانک تجارت، دوباره به بانک ملت بازگشته و هم اکنون به عنوان قائم مقام مدیرعامل در این بانک مشغول به فعالیت است.
 
 
بدین ترتیب، هم اکنون آقایان دکتر هادی اخلاقی فیض آثار( عضو هیات مدیره و مدیرعامل )، محمدبیگدلی ( رییس هیات مدیره )، حسن روستا، دکتر حمید تاجیک و علیرضا لگزایی ترکیب هیات مدیره بانک ملت را تشکیل می دهند.