به گزارش افکارنیوز،

 قیمت برخی از خودرو های داخلی رادر جدول ذیل مشاهده می‌کنید:

قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار + جدول