به گزارش افکارنیوز،

 علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص خود کفایی گندم در سال جاری اظهار داشت: با توجه به اقدامات موثر دولت بویژه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در تولید گندم خودکفا شدیم.

 

وی با بیان اینکه خودکفایی در محصولات اساسی نظیر گندم و برنج  فرآیندی مهم و ارزشمند است، بیان کرد: افرادی که به خودکفایی محصولات استراتژیک ایراد می گیرند متوجه جایگاه این محصولات در کشور نیستند.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر مجموع مصرف گندم 10 میلیون تن است که با توجه به تولید 13.5 میلیون تن گندم برای صادرات این محصول باید تمهیدات مناسبی صورت گیرد.
 
 سهولت خودکفایی گندم با کاهش مصرف نان

 

همچنین عیسی کلانتری وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: در سال 83 برای رسیدن به خودکفایی باتوجه به جمعیت  80 میلیون نفری کشور نیازمند تولید 14 و نیم میلیون تن گندم بودیم؛ این درحالی است که امسال با جمعیت 80 میلیونی با تولید  10 میلیون تن گندم نیز می توان به خودکفایی دست یافت.

 

وی افزود: با توجه به کاهش مصرف نان بعد از حذف یارانه ها و عدم استفاده از این محصول به جای خوراک دام، مصرف گندم پایین آمده از این رو مشکل خاصی در نیل رسیدن به خودکفایی وجود ندارد.

 

کلانتری گفت:در سال 83 با افزایش سطح زیر کشت بی رویه گندم و کاهش سطح زیر کشت محصولات دیگردر حالی در تولید گندم خودکفا شدیم  که این مسئله اقتصاد کشاورزی ونظام کشت و بهداشت خاک را برهم زد اما  هم اکنون در هر شرایطی ظرفیت تولید 10 میلیون تن گندم بدون افزایش سطح زیر کشت در داخل وجود و مشکل خاصی در این زمینه نداریم.