به گزارش افکارنیوز،

 طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از 21  تن تنباکوی قلیان از کشور صادر شده است.

 

ارزش دلاری این میزان صادرات 149,616 و ارزش ریالی آن 4,544,246,150 بوده است.

 

لازم به ذکر است عمده صادرات این محصول به کشورهای آلمان  ، آذربایجان  ، استرالیا ، سوریه ، ترکیه و افغانستان بوده است.

 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

آذربایجان

422

57,492,225

1,899

1

استرالیا

630

85,787,100

2,835

1

جمهوری عربی سوریه

4,000

2,299,760,000

76,000

2

استرالیا

210

25,493,160

840

2

افغانستان

386

14,048,001

463

3

آذربایجان

3,942

540,791,154

17,739

3

آلمان

2,700

370,332,000

12,150

3

استرالیا

403

50,698,218

1,663

3

ترکیه

7,200

987,552,000

32,400

5

آلمان

2,022

112,292,292

3,627