به گزارش افکارنیوز،

عبدالمهدی بخشنده با اشاره به مصوبه دولت و پشتیبانی همه جانبه سازمان برنامه و بودجه،وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مرابحه گندم امروز در بازار بورس ثانویه عرضه و فروخته شد.
وی اظهار امیدواری کرد:روز شنبه 24 مهرماه سال جاری کل این مبلغ به عنوان بخشی از طلب گندمکاران کشور از طریق بانک کشاورزی به حساب آنان واریز می شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که با واریز این مبلغ جمع وجوه پرداختی به کشاورزان به 11 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می شود،خاطرنشان کرد:با واریز این مبلغ 80 درصد از کل مطالبات گندمکاران پرداخت می شود و امیدواریم بقیه طلب 20 درصدی گندمکاران نیز ظرف هفته های آینده تامین و پرداخت شود.