به گزارش فارس، قدرت الله اسدی با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث و درمان از جمله بیمهنامههای دارای ضریب خسارت بالا در صنعت بیمه هستند، اظهار داشت: حداقل هدف شرکتهای بیمه و سهامدارن آنان در صدور بیمهنامههای متفاوت کسب سود نیست، بلکه عدم روبه رو شدن با زیانهای نامناسب است زیرا این امر تمام فعالیت آنان را تحت الشعاع قرار میدهد.
وی ضمن بیان این مطلب که خسارت رشته درمان برای شرکت‌های بیمه ۱۳۰ درصد است، افزود: عامل مهم در کاهش خسارت این بیمه‌نامه بازار است به این صورت که شرکت‌های بیمه باید برای عدم ضرردهی این رشته بیمه با یکدیگر در مجموع به توافق برسند تا به دنبال آن تعدیل نرخ‌ انواع بیمه‌نامه‌ها به وجود آید.
اسدی برای فهم بهتر این موضوع به ذکر مثالی پرداخت و افزود: در یک برهه‌ از زمان، شرکت بیمه توسعه؛ بیمه‌نامه درمان تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی را مطابق ضوابط خاص خود مورد محاسبه و قیمتی که در آن نه سود و نه زیانی را متحمل می‌شد ۱۱ هزار تومان اعلام کرد در حالی که یک شرکت بیمه رقم این بیمه نامه را ۶ هزار تومان تعیین و پیشنهاد اولیه ما مورد پذیرش خریدار قرار نگرفت.
مدیر عامل بیمه توسعه با اشاره به اینکه خودکشی در صنعت بیمه، رقابت محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: ارائه نرخ‌های نامعقول از جانب شرکت‌های بیمه نه تنها ثبات بازار را از بین خواهد برد بلکه شرکت‌های بیمه را با ضررهای غیر قابل جبرانی نیز روبه روخواهدکرد.
به گفته اسدی، براساس دستور بیمه مرکزی بعد از حذف بازار تعرفه نرخ‌ها آزاد شده و شرکت‌های بیمه مکلف هستند با به کارگیری تسهیلاتی، محاسبه و ارائه حق بیمه را به نحوه مطلوبی به خریداران خود عرضه نمایند که باوجود این امر برخی با اقدامات نامناسب خود در صدد ایجاد اختلال در بازار صنعت بیمه هستند.

*بیمه مرکزی مرجع انتقال نظر شرکت‌های بیمه در نرخ دیه امسال است

وی در رابطه با نرخ جدید دیه امسال که از جانب قوه قضائیه تعیین شده نیز اظهار داشت: این امر در نتیجه مذاکرات قوه قضائیه و بیمه مرکزی حاصل شده به نحوی که دیگر اظهار نظر شرکت‌های بیمه در این خصوص لزومی پیدا نمی‌کند زیرا بیمه مرکزی تمام موارد مهم را در روند مذاکرات خود با قوه قضائیه مطرح کرده است.
اسدی اضافه کرد: در این مسیر اگر هر گونه پرسشی در رابطه با نظر شرکتهای بیمه در مورد دیه ۶۷۵میلیون ریالی دارید از بیمه مرکزی جویا شوید.