مصوبه چندی پیش دولت مبنی بر تخفیف حق بیمه کارفرمایان برای رونق بخشیدن با بازار کار و ایجاد اشتغال ۲.۵میلیونی در سالجاری متوقف است و این موضوع گلایه کارفرمایان را درپی داشته است.

یک مقام سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به متوقف بودن اجرای مصوبه تخفیف حق بیمه کارفرمایان به‌دلیل مشخص نبودن محل تأمین اعتبار، گفت: بسترهای اجرای این مصوبه در سازمان تأمین اجتماعی فراهم شده و به محض اختصاص بودجه، عملیاتی خواهد شد.

به گزارش همشهری بلاتکلیفی کارفرمایان پس از آن شروع شد که دولت با هدف دستیابی به هدف اشتغال‌زایی۲.۵میلیونی، ۲ماه پیش آیین‌نامه‌ای را به‌تصویب رساند که براساس آن به شرط استخدام نیروی کار جدید تخفیفاتی برای حق بیمه کارفرمایان در نظر گرفته شده بود. اما با وجود تبلیغات زیادی که در این ارتباط صورت گرفت تا‌کنون مصوبه مذکور اجرایی نشده و آنطور که گفته می‌شود مشکل همیشگی کمبود اعتبار سد راه آن شده است.


حال سؤال اساسی برای کارشناسان فعالان بازار کسب و کار این است که با وجود عدم‌اجرای مشوق‌های دولت برای دستیابی به سطح اشتغال‌زایی بالاتر، چگونه در نیمه نخست سال‌جاری یک میلیون شغل ایجاد شده است؟

سرپرست اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از نهایی شدن اقدامات مربوط به انجام این مصوبه در سازمان مذکور خبر داده و می‌گوید: به محض مشخص شدن محل تأمین اعتبار، این سازمان اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه مبنی بر ارائه تخفیف به حق بیمه کارفرمایان درصورت استخدام جدید را به جریان خواهد انداخت. محمد حسن‌زدا به خبرنگار ما گفت: با فراهم شدن بسترهای اجرایی این مصوبه، ابتدای سال به‌عنوان زمان مبدأ اجرای قانون درنظر گرفته شده و اگر کارگاه‌هایی طی ماه‌های گذشته تمام حق بیمه را پرداخت کرده و این رقم مازاد بر رقم قانونی باشد، رقم مازاد در حساب بستانکار آنها منظور شده و در ماه‌های بعدی حق بیمه کمتری از آنها دریافت خواهد شد.

وی افزود: طی سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه حدود یک هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص یافت و براساس برآوردها اجرای این ماده در طول برنامه پنجم به ازای هر ماه ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گزارش همشهری براساس ماده ۵ آیین‌نامه مذکور اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی باید در قالب بودجه سنواتی درنظر گرفته شود اما با وجود صراحت، تا‌کنون این بند به اجرا گذاشته نشده و سازمان تأمین اجتماعی هم منتظر اجرای همین مصوبه از سوی دولت است تا مشوق‌های پیش‌بینی شده را به‌منظور ایجاد اشتغال بیشتر به کارفرمایان ارائه کند.

طرح تخفیف حق‌بیمه کارفرمایان چه می‌گوید؟

براساس این طرح، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آییننامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. میزان تخفیفی که طبق مصوبه مذکور به حق بیمه سهم کارفرما تعلق میگیرد، به نسبت سال بهکارگیری در طول برنامه پنجم تعیین خواهد شد. بر این اساس اگر کارفرما اقدام به استخدام نیروی کار در سال اول برنامه کند از تخفیفی معادل ۹۰ درصد برخوردار میشود و این رقم در سالهای آینده کاهش مییابد.