به گزارش فارس،ولی الله داوریان درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیههای استان تهران اظهار داشت: تاکنون سه مرحله اجرای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تهران داشتهایم.

وی ادامه داد: هشت حکم قضایی برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه کن و سولقان صادر شد که در هفته گذشته به اجراء در آمد.

مشاور حقوقی استاندار تهران بیان داشت: ‌ ۱۱ رستورانی که در حریم و بستر رودخانه‌ها به صورت غیرقانونی تصاحب و ساخته شده در مرحله اجرا احکام و تخریب هستند.

وی با اشاره به اینکه در مناطق خجیر، مرتضی‌گرد و کن و سولقان تا کنون تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز داشته‌ایم بیان داشت: ‌ ماهانه در یکی از مناطق شهر تهران قصد اجرای احکام قضایی را به طور جد داریم و بدون وقفه این احکام را اجرایی می‌کنیم.

آزاد سازی ۴۹۰ هکتار از اراضی تصرف شده در تهران

مشاور حقوقی استاندار تهران درباره آزاد سازی مناطق تصرف شده افزود: در منطقه خجیر ۳۴۰ هکتار از اراضی تصرف شده با احکام قضایی آزاد شدند؛ در مرتضی‌گرد حدود ۷۰ سوله غیر مجاز تخریب شد و در منطقه کن و سولقان نیز ۱۵۰ هکتار آزاد شد.

۱۰۴ نفر از زمین‌خواران استان تهران دستگیر شدند

وی بیان داشت: ۵۴ نفر در منطقه کن و سولقان، ۱۰ نفر در منطقه خجیر و بیش از ۴۰ نفر در مرتضی گرد به دلیل تخلفات و تصاحب غیر قانونی زمین دستگیر شدند.

داوریان ادامه داد: این افراد محکوم به حبس تعزیری از ۳ ماه تا یکسال شدهاند.