به گزارش فارس، احمد صادقی با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی کشور یکی از سیاستهای مهم و اساسی وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: هماکنون شبکه راههای مواصلاتی کشور بسیار متراکم شده و میزان سوانح جادهای در کشور زیاد است که با توسعه خطوط ریلی بخشی از جابهجایی بار و مسافر به شبکه ریلی به عنوان حمل و نقل ایمن و پاک منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه ریلی در دست احداثاست، تصریح کرد: طبق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز لازم است سالانه یک‌هزار کیلومتر خط‌آهن در کشور احداثشود، در حالی که هم‌اکنون حدود ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط‌آهن در کشور موجود است که این رقم باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار کیلومتر افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع مالی احداثسالانه یک‌هزار کیلومتر خط‌آهن هنوز فراهم نشده است، اظهار داشت: منابع مالی دولتی نیز کفاف اجرای همه پروژه‌‌های زیرساختی وزارت راه را نمی‌کند؛ تخصص در کشور وجود دارد اما تلاش می‌کنیم با مشارکت بخش خصوصی به اهداف برنامه در خصوص توسعه خطوط ریلی کشور دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل ضمن اشاره به بهره‌برداری از مسیر ریلی اراک - ملایر، به اجرای فاز‌های دیگر راه‌آهن غرب کشور اشاره کرد و افزود: یکی از خطوط ریلی مهم کشور راه‌آهن غرب است که مرکز کشور را به غرب و از آن طرف به عراق متصل می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اعتبارات مناسبی از طریق اوراق مشارکت برای تسریع در احداثخط آهن غرب در نظر گرفته شده است که با فروش این اوراق زمان اجرای پروژه در فاز‌های مختلف کاهش می‌یابد.
صادقی با بیان اینکه بخشی از این پروژه باید ‌از طریق فاینانس یکی از کشورها احداثشود، گفت: تلاش می کنیم بخشی از مسیر ریلی اراک - ملایر - صحنه - کرمانشاه - خسروی، یعنی از ملایر تا کرمانشاه توسط وزارت راه و شرکت‌های داخلی به اتمام برسانیم و ادامه مسیر تا خسروی را فاینانس کنیم.

* اجرای راه‌آهن خرمشهر ‌ شلمچه - بصره با مشارکت طرف عراقی

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مذاکره با طرف عراقی در مورد اجرای راه‌آهن خرمشهر ‌ شلمچه و بصره اظهار داشت: ‌ طرف عراقی نیز برای اجرای این پروژه متمایل است اما به صورت حتمی تکمیل این پروژه قطعی نشده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل خاطرنشان کرد: در راستای توسعه خطوط ریلی و اتصال آن به عتبات عالیات تلاش می‌کنیم از خرمشهر نیز به کشور عراق متصل شویم و در ادامه این خط‌آهن به بصره و بندر لاذقیه سوریه متصل شود.
صادقی افزود: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، اتصال راه‌آهن ایران به کشورهای همسایه است که هم‌اکنون این اتصال در کشور افغانستان، عراق وترکمنستان در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همچنین به دنبال آن هستیم که خطآهن قدیمی را به سمت پاکستان احیا کنیم.