به گزارش جام نیوز؛ هفته نامه اکونومیست روز یکشنبه (۲۴ مهر/ ۱۶ اکتبر) در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل دو درصد خواهد بود که نسبت به رشد ۲.۹ درصدی در سال گذشته کاهش نشان میدهد.
اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۲.۲ درصد افزایش یابد.
در گزارش اکونومیست آمده است که در سال ۹۲ و ۹۳ نیز رشد اقتصادی ایران در یک سطح بوده و معادل ۲.۵ درصد خواهد بود.
برای سال ۱۳۹۴ اکونومیست رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی برای ایران پیشبینی کرده است.