به گزارش افکارنیوز،

 موی حیوانات ایرانی همه ساله بخشی از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. امسال نیز آنگونه که گمرک ایران گزارش داده است در شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۳۲۹ تن موی حیوانات ایرانی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است. این میزان شش میلیارد و ششصد میلیون تومان ارزش داشته‌اند.

همچنین اطلاعات گمرک ایران حاکی از ان است که در شش ماهه نخست سال جاری، انواع موی حیوانات ایرانی به این شرح صادر شده است:

«موی حیوانات حلاجی نشده و شانه زده نشده» به وزن ۱۴۶ تن و ارزش ۲۱۵ میلیون تومان،

«موی نرم (کرک) بز کشمیری حلاجی شده یا شانه زده»،  به وزن ۷۰ تن و به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان و

«سایر انواع موی حیوانات» به  وزن ۱۱۲ تن و ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.

 

برخی مشتریان موی حیوانات ایرانی به این شرح هستند:

مشتری موی حیوانات

 

اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات موی حیوانات ایرانی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته کاهش یافته است، همچنانکه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ میزان موی حیوانات صادراتی به آن کشور ۵۰۶ تن به ارزش شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. این میزان نشان از کاهش ۳۴ درصدی صادرات موی حیوانات دارد.