به گزارش فارس، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور نامهای خطاب به مدیرعامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: براساس مصوبه چهلوچهارمین جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ کمیسیون اعتباری مقرر کرد در حال حاضر اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل امکانپذیر نیست.
در این بخشنامه که به امضاء امیرحسین امینآزاد و بهزاد فخار رسیده تاکید شد این مورد به تمامی واحدهای ذیربط بانکهای مذکور ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.