به گزارش ایسنا، در اجراي دستورالعمل احراز صلاحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانکها و موسسات اعتباري که اخيرا از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شد، شاهد تغييراتي در هيات مديره بانکهاي خصوصي در حوزه تصدي رياست هياتمديره بانکها هستيم.

در این دستورالعمل، شرط احراز تصدی ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل هر بانک حداقل ده سال سابقه فعالیت بانکی ذکر شده و در همین راستا تاکنون روسای هیات‌مدیره بانک‌های اقتصاد نوین و گردشگری تغییر کرده‌اند.

آخرین تغییر مربوط بانک تات بوده و علی انصاری رییس هیات‌مدیره و بنیان‌گذار بانک تات که از فعالان عرصه اقتصادی است از این پس به عنوان عضو هیات‌مدیره بانک تات فعالیت خواهد کرد.

مسئولیت ریاست هیات‌مدیره بانک تات به علی‌اکبر اصغری که از مدیران باسابقه حوزه بانکی است واگذار شده است.

این تغییرات در جلسه هیات‌مدیره بانک تات در ۱۹ مهرماه گرفته شد و در زو ۲۰ مهر، به اطلاع بانک مرکزی رسیده است.

جلسه معارفه اصغري با حضور تعدادي از مديران بانک، امروز برگزار شد.