به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای ناصر حکیمی افزود : شرایط انتقال کارت به کارت اینترنتی وجوه همان سه میلیون تومان در شبانه روز برای هر کارت است اما برای امنیت بیشتر مشتریان ، بانکها را موظف کردیم برای ارائه این خدمات ساز و کاری فراهم کنند تا مشتریان ابتدا وارد سامانه اینترنت بانک شوند و سپس عملیات انتقال وجه را انجام دهند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره علت این تصمیم گفت: برخی افراد با شبیه سازی صفحه اینترنتی یا تارنمای بانکها و فریب مشتریان، از اطلاعات مشتریان به ویژه افرادی که موارد ایمنی را رعایت نمی کردند با این اقدام متقلبانه سوء استفاده می کردند.

آقای حکیمی افزود : بانک مرکزی برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده افراد ، مقرر کرده است مشتریان برای انتقال کارت به کارت اینترنتی وجوه ابتدا وارد اینترنت بانک خود شوند سپس عملیات انتقال اینترنتی وجوه را انجام دهند .