به گزارش فارس، حمید صافدل صبح امروز در نشست خبری گفت: سقف واردات خودرو خارجی با رعایت این شرایط که نو باشد، استاندارهای ایران را رعایت کند، شرایط محیط زیستی را داشته باشد، شرط مصرف بهینه سوخت را تامین کند و خدمات پس از فروش داشته باشد، برداشته شده است.
وی همچنین خبر داد: امکان واردات خودروی موردی بدون کارت بازرگانی هم حذف شد.
مشروح اظهارات صافدل متعاقباً منتشر می شود.