به گزارش ایلنا، محمد علی ربانی با بیان اینکه دولت سال آینده برنامهای برای توسعه مسکن مهر ندارد افزود: به علت انجام تعهدات دولت در روند اجرایی مسکن مهر تا پایان سال جاری قیمت مسکن در حال حاضر تتبیت شده است.

وی ادامه داد: با توقف اجرای توسعه مسکن مهر در سال آینده به علت افزایش حجم تقاضا نرخ مسکن افزایش خواهد یافت.

ربانی خاطرنشان ساخت: با افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر در سال جاری نرخ مسکن در بخش خرید و فروش هم اکنون تثبیت شده است.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن گفت: به علت عدم ارائه مسکن مهر در نیمه نخست سال جاری شاهد نوسان قیمت در بخش خرید و فروش مسکن بودیم.