به گزارش فارس، این قطار کانتینری جزء مهمترین طرحهای حمل و نقلی در منطقه اکو است که امروز با گشایش این طرح، قزاقستان از طریق ازبکستان و ترکمنستان به ایران متصل میشود و بهرهبرداری از این قطار موجب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
‌با راه‌اندازی این قطار ‌سیستم ارتباطی حمل و نقل روان از آسیای میانه به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا، ایجاد می‌شود.
بنابراین گزارش طول کل این مسیر ریلی از بندرعباس تا آلماتی ۳ هزار و ۷۶۶ کیلومتر است؛ قطعه اول این مسیر در ایران یک‌هزار و ۶۱۹ کیلومتر طول دارد، همچنین قطعه دوم این خط‌آهن در ترکمنستان ۴۴۹ کیلومتر، قطعه دیگر مسیر در ازبکستان ۷۴۲ کیلومتر و قطعه آخر این مسیر در قزاقستان ۹۵۶ کیلومتر طول دارد.
‌زمان سیر قطار باری در این مسیر ریلی ۱۴۹ ساعت و ۳۲ دقیقه خواهد بود که متعاقب با ۶ روز ۳۲ دقیقه است؛ از ۱۴۹ ساعت و ۳۲ دقیقه زمان سیر قطار بندرعباس - آلماتی، ۵۶ ساعت آن در ایران، ۳۳ ساعت و ۴۵ دقیقه در ترکمنستان، ۳۳ ساعت و ۳۹ دقیقه در ازبکستان و ۲۶ ساعت و ۴۸ دقیقه در قزاقستان به طول می‌انجامد.
دسترسی به سایر قسمت‌های جهان، منافع اقتصادی کشورهای عضو و مرتبط با این خط‌آهن، ایجاد خدمات ریلی رقابتی‌تر و قابل اعتمادتر و تمرکز کل حمل بار، ‌از ‌مزایای اجرای این کریدور ریلی است.
همچنین ایجاد کریدور جدید برای تجارت در آسیای مرکزی، برخورداری از حمایت سازمان اکو در ارائه تسهیلات حمل و نقلی، انتقال ظرفیت حمل و نقل باری و ریلی موجود به کریدور جدید و بهره‌گیری از امکانات بندری برای شهر‌هایی که در فاصله کوتاهی از این کریدور قرار دارند، از دیگر مزایای بهره‌برداری از این قطار باری است.
‌امکان صادرات کالا و خدمات از آسیای مرکزی به اروپا و سایر نقاط جهان و توسعه اقتصادی کشور‌های مرتبط، از دیگر مزایای اجرای این پروژه ذکر شده است.
بنابراین گزارش همزمان با این مراسم اجلاس توسعه ترانزیت لجستیک اکو با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی، نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت و نمایندگان راهآهن کشورهای عضو اکو و سازمانهای بین المللی (دبیرکل اکو و سفیر تاجیکستان)، برگزار میشود.