به گزارش ایسنا، محمد بهزاد - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، با تشريح آخرين وضعيت مصرف برق در کشور، گفت: بررسي آخرين قبض هاي برق صادر شده در کشور نشان مي دهد که کم مصرف ترين مشترک بخش خانگي قبضي به ارزش ۲۰ هزار ريال و پرمصرف ترين مشترک قبضي به ارزش سه ميليون ريال دريافت کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود ۲۰۰ میلیون فقره قبض آب و برق در کشور صادر می شود، گفت: ماموران قرائت کنتور و صادرکنندگان قبض برق کار خود را با دقت و حساسیت بالایی انجام می دهند، اما با توجه به حجم گسترده کار، در صورتی که در موارد احتمالی اشتباهی صورت گیرد، شرکت های زیرمجموعه آماده رفع اشکال هستند.

بهزاد تعداد مشترکان برق کشور را در زمان حاضر ۲۶ میلیون مشترک اعلام کرد و افزود: شمار انشعاب های برق مشترکان در مقایسه با تابستان گذشته ۱.۵ میلیون فقره افزایش یافته است.

وی با بیان آنکه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه، مصرف برق کشور سالانه هشت درصد افزایش می‌یافت، اظهار داشت: در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال مصرف برق در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته دو درصد و در ماه های خرداد و تیر امسال نیز در مقایسه با ماه‌های مشابه پارسال مصرف برق کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته، ضمن آنکه مصرف برق ماه های مرداد و شهریور امسال نیز معادل مصرف ماه های مشابه پارسال بوده است.

به گفته او، اگرچه اوج مصرف برق تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته سه درصد افزایش یافت، اما مجموع مصرف برق کشور از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۱۰ درصد کاهش داشته است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين از آمادگي صنعت برق براي تامين برق کشور در زمستان پيش رو خبر داد و گفت: نيروهاي برق کشور به صورت نيروهاي واکنش سريع آماده ايجاد بهترين شرايط از نظر تامين برق هستند.