به گزارش مهر، غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران طی حکمی مدیرعامل جدید صندوق مهر امام رضا (ع) شد.

پیش از سید محمد کریمی مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) بود که اخیرا به سمت رئیس کل بیمه مرکزی ایران منصوب شده است.

براین اساس مدیرعامل جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز با نظر بانک مرکزی و تصمیم رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.