به گزارش افکارنیوز،

بهنام  وکیلی کمبود منابع مالی و کمبود منابع آبی را دو گلوگاه عمده در بخش آب و فاضلاب کشور عنوان کرد و افزود: این دو گلوگاه باید مدیریت اساسی شود.

مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به اینکه عمده فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب خدماتی بوده است، تصریح کرد: توسعه و نوسازی و بازسازی ظرفیت‌ها، بهره‌برداری و تعمیرات و نگهداری بهینه مدیریت تقاضای خدمات آب و فاضلاب از عمده‌ترین ماموریتها است.

این مقام مسئول در تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و فاضلاب در کشور اظهار داشت: درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آبی در مناطق شهری ۹۹.۲ درصد و در مناطق شهری ۷۲ درصد است و همچنین این میزان برای تاسیسات فاضلابی در مناطق شهری ۴۴.۳۵ و در مناطق روستایی ۰.۳۶ است.

وکیلی تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار بهره برداری را برای شهرها ۱۶۰ شهر و برای مناطق روستایی ۳۵ روستا عنوان کرد و ادامه داد: تعداد شهرها و روستاهای دارای تاسیسات فاضلاب ۲۸۶ شهر و ۴۲ روستا است که در حال حاضر ۱۰۷ تصفیه خانه در حال ساخت است.

وی با تاکید بر اینکه چالش اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب افزایش جمعیت با پیشرفت در بهداشت است و یادآور شد: وقتی افزایش جمعیت و پیشرفت بهداشتی رخ می‌دهد در کنار آن افزایش تقاضا در امر آب و فاضلاب ایجاد می‌شود که در نتیجه با افزایش خدمات و کاهش منابع آبی مواجه خواهیم بود.

وکیلی با تاکید بر اینکه باید بین شبکه مصرف و تولید تعادل و توازن برقرار شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه ۶ میلیارد مکعب آب در سال تولید می‌شود، ولی نمی‌توانیم از آن به خوبی استفاده کنیم، به طور مثال در بخش کشاورزی ۴۹ درصد استفاده مجدد از پساب داریم.

مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور به ارائه راهکارهای اصلی مقابله با چالش‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای مناسب و اصولی پروژه‌ها، بهره‌برداری و نگهداری صحیح و اصولی از تاسیسات، بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص، بهره‌گیری و استفاده از فناوری‌های نوین و مناسب با شرایط فعلی کشور و بومی‌سازی فناوری‌ها و تشویق و حمایت سازندگان و بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که باید شرکت‌های آب و فاضلاب در نظر بگیرند.