به گزارش فارس،جمشید پژویان با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی هزینههای زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد، افزود: مسائل مربوط به تحریم کاملا سیاسی است؛ آمریکا دنبال بهانه است و هر جا بهانه نداشته باشد هم میتراشد تا به خواستههایش برسد.

رییس شورای رقابت تأکید کرد: به دنبال هر تحریمی هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌شود؛ در برخی تحریم‌ها نیز ممکن است کشور بتواند قوتی پیدا کند، اما باید توانایی طراحی سیاست‌های مناسب اقتصادی را در این شرایط داشته باشیم.

پژویان با اشاره به اینکه کشور در مقابل این تحریم‌ها به زانو در نخواهد آمد، افزود: به‌خاطر وجود امکانات، ‌ توانمندی‌ها و همچنین منابع خاص کشور توانسته با پرداخت هزینه‌ از کنار این تحریم‌ها عبور کند.

وی اذعان داشت: اما اگر تحریم بانک مرکزی اتفاق بیفتد بحثخیلی جدی‌تر خواهد شد، چراکه کلیه معاملات مربوط به صادرات و واردات، فاینانس‌ها و سایر امور تا حدودی دچار مشکل می‌شود.

رییس شورای رقابت در همین ارتباط به اهمیت به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اشاره و تصریح کرد: باید سیاست‌هایی را به کار ببریم که شعاری نباشد و قابلیت افزایش توان را داشته باشد.

به گفته پژویان، اتخاذ سیاستهای مناسب میتواند درجه خودکفایی کشور را بالا ببرد تا اثرات این تحریمها و تحریم بانک مرکزی خنثی شود.