به گزارش فارس، مجید علیداد در پاسخ به اینکه افزایش فرآوردههای لبنی در بازار بالاتر از مصوب ۸ درصدی اخیر است گفت: رعایت این قیمت در صورتی بود که قیمت شیرخام به قیمت کیلویی ۵۲۰ تومان دست صنایع لبنی برسد، اما در حال حاضر شیر خام به قیمت میانگین ۶۰۰ تومان از دامداران خریداری میشود.
مدیرعامل عضو هیئت مدیره اتحادیه لبنی افزود: عرضه شیر خام در بازار به دلیل افزایش تقاضا و هدایت آن به سمت تولید شیر خشک به شدت کمتر شده است.
وی گفت: شیر خشک تولیدی هم بیشتر در صنایع شیرینی و شوکلات‌سازی استفاده شده و از چرخه تولید و فراوری خارج می‌شود.
علیداد افزود: به دلیل کاهش عرضه شیر خام در بازار مجبور به افزایش قیمت خرید هستیم و به این دلیل نرخ افزایش مصوب اخیر توجیه اقتصادی برای صنایع لبنی ایجاد نمی‌کند.
وی خاطر نشان کرد: برای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص کنترل قیمت شیر خام مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم و در صورتی که قیمت قبلی تثبیت شود مشکل افزایش قیمت در فرآورده‌های لبنی نخواهیم داشت.
علیداد گفت: مطمئنا در صورت عدم کنترل قیمت شیر خام عرضه فرآورده‌های لبنی در بازار کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه لبنی خاطر نشان کرد: در عین حال افزایش بیش از ۸ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی غیر مجاز و تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش فارس؛ طبق توافق اخیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با صاحبان لبنی آنها مجازند تنها ۶ الی ۸ درصد قیمتفرآوردههای خود را افزایش دهند اما قیمتهای کنونی بازار حاکی از افزایش لجامگسیخته و در بسیاری از موارد تا بیش از ۱۱ درصد است.