به گزارش فارس، سرهنگ جهانگیری اعلام کرد: شماره گذاری خودرو سواری پراید ۱۳۲ شرکت خودروسازی سایپا توسط سازمان محیط زیست به علت عدم احراز شرایط آزمونهای آلایندگی از تاریخ بیست و هشتم شهریورماه سال جاری ممنوع اعلام گردید.

وی ادامه داد: بدیهی است شماره گذاری مجدد آن هم پس از رفع معایب و صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست صورت خواهد پذیرفت.