سرویس اقتصادی افکار نیوز - در پی گزارش افکار نیوزمبنی بر اینکه بانک صادرات برای هر بار مشاهده صورت حساب بانک از طریق اینترنت بدون هشدار و اطلاع قبلی از حساب مراجعه کننده پول برداشت می کند، این بانک اعلام کرد برای جلب رضایت مشتریان خود خدمات بانکداری اینترنتی و تلفنبانک خود را را به صورت رایگان کرد و مشتریان از این بانک می توانند بدون پرداخت کارمزد نسبت به استفاده از این خدمات اقدام نمایند.

گفتنی است بانک صادرات برای هر بار ورود به سایت و مشاهده موجودی یا صورت حساب ۲۵ تومان از حساب مشتریان بدون اطلاع و اجازه قبلی کسر می کرد و از آنجا که تایم اوت صفحات بانکداری اینترنتی این بانک کوتاه هست گاهی پیش می آید که مجددا نیاز به ورود و در واقع پرداخت ۲۵ تومان دیگر داشته باشید.

اکنون باید از بانک صادرات پرسید تکلیف برداشت غیر قانونی از حساب مشتریان چه خواهد شد؟