مظنه واحدهای ۱۰۰ متری در تهران در آبان 95

لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:

100