به گزارش ايسنا، در جلسه امروز شوراي پول و اعتبار موضوع افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي بررسي شد و با تصويب اعضاي شورا مقرر شد اين نرخ به طور ميانگين ۲.۵ درصد افزايش پيدا كند.

پیشتر حداکثر نرخ سود برای سپرد‌ه‌های پنج ساله ۱۵ درصد اعلام شده که این موضوع با اعتراض بانک‌ها و کارشناسان مواجه شده بود.

موضوع افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي در خرداد ماه هم در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح شده بود كه آن موقع مورد موافقت نگرفته بود.