به گزارش خبرآنلاین، در زمان مدیریت علی رضا ضیغمی در شرکت نفت مناطق مرکزی انفجاری در تاسیسات سرچاهی تنگ بیجار رخ داد که اگرچه مسوولان استانی و کارشناسان این حادثه را در عدم مدیریت مناسب ضیغمی مدیرعامل فعلی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و مدیرعامل وقت شرکت نفت مناطق مرکزی جستجو کردند و وزارت نفت را زیر سوال بردند اما هیچ وقت این مساله مورد تایید مسوولان نفتی قرار نگرفت. با این حال امسال با گذشت حدود ۳ سال از این حادثه دیوان محاسبات، ضیغمی و دو مجری این طرح را مقصر اعلام کرد و آنها را محکوم به اتخاذ تصمیم نادرست و پرداخت ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه کرد.

دراین میان سهم ضیغمی از این رقم بیش از ۷ میلیارد تومان است که باید به دادسرا در جهت صدمه به منافع ملی پرداخت کند.

این درحالی است که در زمان مدیریت ضیغمی در پالایش و پخش هم مشابه این مساله در پالایشگاه آبادان به وقوع پیوست که علی رغم تاکید رئیس کمیسیون انرژی مجلس و همراهان وی در این کمیسیون بر بهره برداری زودهنگام از این پالایشگاه و آماده نبودن تاسیسات آن که منجر به فوت یکی از کارکنان این پالایشگاه شد اما ضیغمی هیچ‌گاه زیر بار این اشتباه خود نرفت و در آخرین اظهارنظر و البته جدیدترین آن علت این حادثه را ذوق زدگی کارکنان پالایشگاه آبادن برای حضور رئیس جمهور در این پالایشگاه اعلام کرد.

براساس این گزارش، دی ماه سال ۱۳۸۷، تاسیسات سرچاهی تنگ بیجار که تامین کننده ۷ میلیون مترمکعب گاز خوراکی برای پالایشگاه ایلام بود بر اثر انفجار تخریب شد.

در آنزمان علیرضا ضیغمی که در حال حاضر به عنوان معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی مشغول به فعالیت است مسوولیت مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را برعهده داشت.

در آنزمان برخی از مسوولان استان ایلام اعلام کردند که علت انفجاراستفاده نادرست از لوله‌های مخصوص گاز شیرین برای انتقال گاز ترش تنگ بیجار بوده است. دراین بین برخی ازکارشناسان وزارت نفت که با تاسیسات این بخش در گذشته ارتباط داشتند، علت حادثه را انتخاب نامناسب لوله برای انتقال خوراک به پالایشگاه دانستند. به گفته آنها، با توجه به اینکه گاز این بخش از نوع ترش بوده و دارای حجم بالای گوگرد است برای انتقال آن باید از لوله‌های مقاوم استفاده کرد که این بی‌توجهی در انتخاب لوله باعثانفجار شده است.

اما با این حال مسوولان نفتی در آنزمان تمام این اظهارات را تکذیب کردند و اما هیچ وقت علت روشنی برای این حادثه اعلام نشد.

در این بین براساس حکم دیوان محاسبات کشور که ۲۵ مردادماه امسال صادر شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرانلاین قرار گرفته است علت اصلی این حادثه در تصمیم نادرست ضیغمی جستجو شده است.

البته در این دادخواست به دفاع ضیغمی اشاره شده است. مدیرعامل فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در دفاع از عملکرد خوددر انزمان(دستور به ادامه بهره برداری علی رغم اطلاع از نواقص و ایرادات فنی طرح) تاکید کرده است: نیاز مبرم به تولید گاز در فصل سرما حتی با وجود خطر مورد بحثایجاب می کرد که عملیات بهره برداری ادامه یابد و از طرفی نیز هزینه خسارات ناشی از حادثه انفجار حدود ۳ درصد کل هزنیه طرح و بالغ بر یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال بوده که آنهم از طریق بیمه تامین و پرداخت شده است.

این درحالی است که خسارت ناشی از این انفجار نشات گرفته از تصمیم نادرست مدیرعامل وقت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و البته دو مجری این طرح براساس گزارش شماره ۳۰۱/۱۶۷ / ۲ مورخ ۲/۴ / ۸۸ دیوان محاسبات استان ایلام، مستند به بررسی عملکرد پروژه تفکیک و انتقال گاز خام از میدان بیجار و کمانکوه به پالایشگاه گاز ایلام مربوط به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعلام شده است که در نتیجه نادرست و تسامح خواندگان به عنوان کارفرما و مجریان طرح احداثو ایجاد خطوط و تاسیسات استخراج و تفکیک گاز از چاه های منطقه کمانکوه و بیجار و به جهت ایجاد تورق در لوله‌های نصب شده حدود یکسال بعد از بهره برداری و انفجار و انهدام بخشی از تاسیسات و تعطیلی عملیات انتقال گاز به پالایشگاه گاز ایلام، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از انفجار تاسیسات و مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۴ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۱ ریال ناشی از عدم تحقق درآمد از بابت تولید گاز و عدم وصول حق العملکاری تولید میعانات گازی جمعا به مبلغ ۲۲۸ میلیارد و ۴ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۱ ریال ضررو زیان بیت‌المال وارد شده است.

در این دادخواست آمده است تخلف محرز بوده با استناد به بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور طرح و رسیدگی به موضوع در یکی از هیاتهای محترم مستشاریو صدور رای به خواسته اعمال تبصره ۱ ماده مذکور و محکومیت خواندگان (بنحو مشترک) به جبران ضرر وزیان وارده به بیت المال جمعا به مبلغ ۲۲۸ میلیارد و ۴ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۱ ریال مورد تقاضای دادسرا است.