به گزارش مهر، با همکاری فرودگاه مهرآباد پرواز شماره ۷۲۷ ایران ایر با مهارت خلبان بدون هیچگونه تلفات جانی و یا خسارت مالی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

شاهرخ نوش آبادی ضمن تایید فرود اضطراری پرواز مسکو - تهران، گفت: پرواز ۷۲۷ ایران ایر حامل ۹۴ مسافر و ۱۹ خدمه پروازی بود که به دلیل بروز نقص فنی در چرخ جلوی آن مجبور به فرود در فرودگاه مهرآباد تهران شد.

مدیرروابط عمومی ایران ایر، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری فرودگاه مهرآباد و مهارت خلبان ایرانی این پرواز هیچگونه خسارت مالی و جانی وارد نشد و هم اکنون نیز بررسی ها در این زمینه آغاز شده است.

نوش آبادی تاکید کرد: با توجه به فورد بدون چرخ پرواز ایران ایر در فرودگاه مهرآباد، هواپیما برای بررسی و کارشناسی در حال انتقال به آشیانه است.

وی افزود: مسافران این پرواز نیز هم اکنون به سالن شماره ۱ فرودگاه مهرآباد منتقل شده اند.

مدیرروابط عمومی ایران ایر به این مطلب هم اشاره کرد که مسافران پرواز مسکو - تهران پس از فرود سالم در فرودگاه مهرآباد تهران، برای مهارت خلبان دست زدند.