به گزارش افکارنیوز،

 طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 700  تن آلبالوترش از کشور صادر شده است.

 

ارزش دلاری این میزان صادرات 1,282,945 و ارزش ریالی آن 39,516,909,805 بوده است.

 

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ، آلمان ، انگلستان ، آذربایجان ،بحرین ، روسیه ، ترکمنستان و امارت بوده است.

 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

2

عراق

27

970,464

32

3

آلمان

70

4,268,040

140

3

امارات متحده عربی

6,300

153,649,440

5,040

3

امارات متحده عربی

20

914,580

30

3

انگلستان

275

16,791,500

550

3

ترکمنستان

34,656

845,275,992

27,721

4

آذربایجان

26,928

659,164,496

21,543

4

آذربایجان

237,456

5,937,369,876

192,915

4

آذربایجان

23,800

624,398,950

20,230

4

آلمان

420

18,402,000

600

4

انگلستان

942

57,767,496

1,884

4

بحرین

119

3,098,579

101

4

ترکمنستان

9,948

245,094,294

8,001

4

عراق

15,647

169,047,605

5,477

4

عراق

254,039

6,623,545,957

216,156

4

فدراسیون روسیه

14,125

348,155,000

11,300

4

قزاقستان

3,035

79,487,625

2,580

5

آذربایجان

33,050

817,024,160

26,440

5

آلمان

370

8,902,080

288

5

انگلستان

615

38,047,020

1,230

5

ترکمنستان

5,868

145,160,664

4,694

5

فدراسیون روسیه

32,300

799,645,920

25,840