به گزارش افکارنیوز،

روزنامه تفاهم در شماره امروز خود به موضوع ادغام بانک ها پرداخت و نوشت: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ادغام بانک ها نیازمند عزمی بالاتر از بانک مرکزی است، گفت: امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی نگرش مجدد داشت. علی دیواندری در گفتگو با مهر در خصوص طرح برخی ایده‌ها درباره ادغام بانک ها به منظور کاهش هزینه‌های مرتبط بر بانکداری ایران اظهار کرد: ادغام بانک‌ها در همه جای دنیا به عنوان یک راهکار اساسی، مطرح است؛ به نحوی که ادغام بانک ها در تمام کشورهای دنیا رونق داشته و کاری طبیعی به شمار می‌رود؛ ولی در ایران قانون به گونه‌ای است که این ادغام‌ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در قوانین و مقررات، ادغام بانکها ضوابط خاص خود را دارد.