به گزارش افکارنیوز،
این بانک با هدف حضور در نقاط استراتژیک و راهبردی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، ارائه خدمات بانکی و افزایش سطح رضایت مشتریان به پیشنهاد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه،  نسبت به نصب دستگاه های خودپرداز و پایانه های نقدی غیرنقد در ایستگاه های منتخب مترو اقدام کرد.
 
 
بر اساس این گزارش، تعداد ۱۱۳ دستگاه پایانه بانکی غیر نقد و ۱۹ دستگاه پایانه خودپرداز بانک ملت در ۷۹ ایستگاه منتخب مترو نصب و راه اندازی شده است که نصب این دستگاه ها باعث تأمین نیازهای بانکی مردم و مشتریان در ایستگاه های مترو و به تبع آن کاهش مراجعات بانکی به شعب خواهد شد.