به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور قرار است که دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، سه هزار و ۸۰۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال درآمد کسب کند.  

بر این اساس، سهم درآمدهای عمومی از این رقم ۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که البته سهمی برای درآمدهای اختصاصی در این بند در نظر گرفته نشده است.

در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور آمده است: دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید برای بار اول در هر سال مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج‌ از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.