به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا فیاض در رابطه با یکی از افراد زیر مجموعه وزارت صنعت که جزو 10 مدیری است که حقوق نجومی دریافت کرده و بنا بر اظهارات عادل آذر هنوز آن را پرداخت نکرده است گفت: وزارت صنعت به مدیر عامل ایدرو این موضوع را ابلاغ کرده تا به صورت جدی تعیین تکلیف شود.

معاون وزارت صنعت گفت: در این ابلاغیه بیان شده این مدیر یا باید به قانون تبعیت کرده یا از مسئولیت خود بر کنار شود.

به گزارش تسنیم، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز گذشته خبر داد، 10 مدیر نجومی بگیر حقوق خود را پس نمی دهند که مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران از شرکتهای زیرمجموعه ایدرو یکی از این ده نفر است.