گرچه ارزش جهانی طلا با نوسانات جزئی هفته گذشته را پشت سر گذاشت اما بازار داخلی متاثر از تحولات جهانی و نوسانات نرخ ارز دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گرفت.

 

طلا. امرووز