به گزارش مهر، احمد قلعه بانی در یک گردهمایی با اشاره به حجم سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ملی نفت در یکسال گذشته، گفت: سال گذشته شرکت ملی نفت ایران با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد دلاری توانست رکورد سرمایه گذاری را در چند سال گذشته بشکند، این در حالی است که در سه سال پیش از آن حجم سرمایه گذاری های انجام شده ۹.۳ میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر نفت از افزایش ۱۰ درصدی توان تولید گاز در سالجاری نسبت به سال پیش از آن اشاره کرد و افزود: با افزایش حجم سرمایه گذاری در سال آینده، رقم افزایش تولید گاز را به ۲۰ درصد خواهیم رساند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برنامه ریزی گسترده به منظور تثبیت و نگهداشت توان تولید در سالجاری خبر داد و افزود: سال آینده برنامه افزایش پنج درصدی توان تولید نفت و افزایش هفت درصدی در سال های بعد از آن در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که در شرایط فعلی به طور متوسط بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش و شیرین در سطح کشور تولید می شود که با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی تا پایان برنامه پنجم توسعه این ظرفیت از مرز یک میلیارد متر مکعب در روز عبور می کند.

پیش بینی می شود امسال با بهره برداری از واحد شرین سازی فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و راه اندازی چاههای باقی مانده فاز ۹ و ۱۰ این میدان مشترک در مجموع روزانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.