به گزارش ایسنا، سلطانعلی شجاعی اظهار کرد: پالایشگاه موظف است بنزین را قبل از توزیع در مخازن، نگهداری و با دمای ۶۰ درجه به جایگاه تحویل دهد.وی ادامه داد: متاسفانه پالایشگاه اصفهان به دلیل کمبود مخازن و انبار، بنزین را با دمای ۷۶ و حتی ۹۰ درجه به جایگاهها تحویل داده که حاصل آن کسری و تبخیر زیادتر بنزین به واسطه داغتر بودن فرآورده است.شجاعی با بیان مثالی در این باره افزود: امروزه جایگاه‌های منطقه کاشان برخلاف سابق از پالایشگاه اصفهان بنزین نگرفته و آن را را از مخازن قم تحویل می‌گیرند که کسری تبخیر آن در حد متعارف کاهش یافته است. رییس اتحادیه صنفی جایگاه داران سوخت استان اصفهان گفت: قیمت حق کسری ناشی از تبخیر یا همان حق تبخیر که پالایشگاه می‌پردازد یسیار اندک بوده و طبق محاسبات انجام شده پالایشگاه اصفهان باید سه برابر این قیمت رابه جایگاه‌داران بدهد اما با وجود شکایات و متهم شدن پالایشگاه از طرف سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری اصفهان در چند سال اخیر پولی به جایگاه‌داران داده نشده و جایگاه‌داران، امسال، ماهانه بین دو تا هفت میلیون تومان متضرر شده‌اند.وی تصریح کرد: جایگاه‌هایی که از پالایشگاه فاصله بیشتری دارند به خاطر بعد مسافت دچار تبخیر بنزین بیشتری شده و پالایشگاه موظف است به این جایگاه‌ها حق تبخیر بیشتری به نسبت سایرین پرداخت کند. شجاعی درباره کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه اصفهان، گفت: بنزین تولیدی در پالایشگاه اصفهان به دلیل کیفیت پایین مواد افزودنی به آن که برای بالا بردن عدد اکتان بنزین استفاده می‌شود استاندارد نیست. رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت استان ادامه داد: اداره استاندارد وظیفه دارد بنزین تولیدی را در خود پالایشگاه تست کند ولی تاکنون با وجود نامه‌نگاری‌ها و اعتراض به دفتر ریاست جمهوری و استانداری، اداره مربوطه به این امر توجهی نکرده است.شجاعی با اشاره به نرخ‌های متفاوت بنزین، گفت: در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی با کارت ۴۰۰ تومان، با نرخ آزاد۷۰۰ تومان، بنزین سوپر با کارت ۵۰۰ تومان و نرخ آزاد آن ۸۰۰ تومان است؛ عرضه بنزین با نرخ ۱۰۰ تومان که از سال‌های قبل در کارت سوخت عده‌ای مانده است باعثسختی تفکیک و تبدیل در فروش آن شده است.

وی افزود: نرخ چند گانه بنزین از طرفی دیگر باعثشده صاحبان خودروهای دوگانه سوز مثل تاکسی‌ها کارت سوخت خود را فروخته و یا برای فروش آزاد بنزین، کارت سهمیه را به کارگران پمپ بنزین‌ها داده و درصدی به این کارگران پرداخت کنند؛ کنترل همه این تخلفات برای جایگاه‌داران به طور ۲۴ ساعته محال است.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت استان افزود: راه حل این مشکل، حذف کارت سوخت و تصویب یک نرخ برای بنزین معمولی و نرخی دیگر برای بنزین سوپر است.شجاعی از غیر استاندارد بودن تانکرهای ده چرخ حمل سوخت شهری انتقاد کرد و گفت: اکثر این تانکرها در قسمت شیر آلات دچار چکه بوده که این موضوع با توجه به احتراق سریع بنزین بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد: حق العمل کاری فروش بنزین برای جایگاهداران ۲.۵ درصد است که با افزایش هزینههای آب و برق و گاز، این مبلغ به صرفه نیست. جایگاه داران اعلام کردهاند اگر پالایشگاه حق العمل کاری فروش را به ده درصد برساند حاضرند کرایه حمل سوخت را نیز به عهده بگیرند.