نیم سکه با قیمت 610 هزا تومان ،ربع سکه 328 هزار تومان و سکه یک گرمی 202 هزار تومان داد و ستد شد.

 

 

photo_2016-12-25_12-24-07