سکه بهار آزادی با قیمت 1 میلیون 116 هزار تومان، نیم سکه با قیمت 618 هزار تومان ،ربع سکه 328 هزار تومان و سکه یک گرمی 208  هزار تومان داد و ستد شد.

 

photo_2016-12-31_13-34-06