سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت اجرای ۳ درصد حق بیمه بیکاری کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه روند حمایت و پرداخت بیمه بیکاری به نیروی کاری که ارتباط کاری وی با کارفرما قطع می شود مناسب نیست.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دلایل وقوع این امر به ان موضوع برمی گردد که سازمان تامین اجتماعی رقیبی در اجرای بهتر بیمه بیکاری در کشور ندارد، اظهار داشت: پرداخت ۳ درصد بیمه بیکاری برای حمایت از نیروی کاری است که ممکن است شغل خود را از دست بدهد.

درواری عدم وجود رقابت در اجرای انواع حمایت های بیمه ای را یکی از دلایل مهم اجرای ناقص قوانین به ویژه در مورد نیروی کار دانست و خاطر نشان کرد: اگر می توانستیم بخش خصوصی قوی ای را در این بخش داشته باشیم می توانستیم امیدوار باشیم که کیفیت خدمات و حمایت های بیمه ای بهتر خواهد شد.

این مقام مسئول کارفرمایی، تاکید کرد: از سویی دولت نیز به عنوان کارفرمای بزرگ بدهی های کلانی به تامین اجتماعی دارد که چون نمی توان برای دولت پیگیرد قانونی صادر کرد، کار گره خورده و مشکلات خدمات دهی تامین اجتماعی را دوچندان کرده است.

عضو شورای عالی کار، اظهار داشت: هم اکنون پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری کارگر بر اساس حداقل دستمزد محاسبه و پرداخت می شود که اگر بتوان برنامه ریزی مناسبی در این بخش کرد سرمایه گذاری قابل توجهی در حمایت از نیروی کار صورت خواهد گرفت.