جمشيد پژويان در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: مخابرات پيشنهادات خود را درباره تغيير تعرفهها مطرح كرده بود كه اين موضوع در جلسه شورا مورد بررسي قرار گرفت.

او با بیان اینکه متخصصان شورای رقابت به تحلیل اطلاعات با فرمول‌های علمی اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: شورای رقابت مساله قیمت‌گذاری را در رابطه با تلفن ثابت و همراه به صورت یک بسته قیمت مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

وی افزود: آنچه که در چارچوب قیمت‌گذاری شورای رقابت بود، به قیمت تلفن‌های ثابت می‌پرداخت اما به این دلیل که دو موضوع تعرفه تلفن ثابت و همراه به صورت پکیج مورد تحلیل قرار گرفت، این دو موضوع با هم بررسی شدند و به این جمع‌بندی رسیدیم که در بحثتلفن ثابت افزایش ناچیزی داشته باشیم ولی در مورد تلفن همراه هیچ‌گونه افزایش قیمتی تصویب نشد.

رييس شوراي رقابت پيش از اين با بيان اين كه تعرفه مكالمات تلفن ثابت نهايي شد به ايسنا گفته بود كه ميزان دقيق افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت تا چند روز آينده اعلام ميشود.