به گزارش فارس منابع پاکستانی اعلام کردند ایران با ارائه طرحی از آمادگی خود برای صادرات سالانه ۱۰ هزار مگاوات برق به این کشور خبر داده است.

بر اساس گزارش پاکستان آْبزرور مقامات ایران در دیدار رئیس جمهور پاکستان از تهران در ۱۵ ژوئیه طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن در سال نخست ۱ هزار مگاوات برق به پاکستان صادر می شود و این رقم در سال بعد از آن به ۱۰ هزار مگاوات افزایش می یابد. تولید سالانه برق در پاکستان ۲۰ هزار مگاوات است.

پاکستان با بحران شدید انرژی مواجه است و فشارهای آمریکا تاکنون مانع تامین نیازهای این کشور از سوی ایران شده است که دارای ذخایر عظیم انرژی است. ایران در حال حاضر ۳۵ مگاوات برق به پاکستان صادر می کند و بر اساس پروژه ای که در دست اجرا است قرار است این رقم به ۱۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

بر اساس این گزارش ایران همچنین از آمادگی خود برای احداثیک خط لوله انتقال نفت به این کشور و احداثیک پالایشگاه در بندر قوادر این کشور خبر داده است.

عاصم حسین وزیر نفت پاکستان خبر مربوط به پیشنهاد ایران برای صادرات ۱۰ هزار مگاوات برق به این کشور را مورد تایید قرار داده است.