بهمن وکیلی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: برای تأمین نیاز ارزی صادر کنندگان، دولت بر اساس نرخ دولتی به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت میکند.
وی تصریح کرد: برای توسعه صادرات کشور باید دولت با اتخاذ سیاست‌های راهبردی، صادرکنندگان را برای تصاحب بازارهای بین المللی و رقابت با دیگر صادرکنندگان کشورهای جهان مهیا کند.
وی با بیان این‌که یکی از راه‌های برون رفت کشور از معضلات اقتصادی، توسعه پایدار صادرات است، اظهار داشت: باید دولت با اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب و همگرایی در بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی، وظایف صادراتی را تعیین و تقسیم‌بندی کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: این بانک در راستای گسترش صادرات کشور تسهیلات ویژهای در اختیار صادر کنندگان قرار داده است.