به گزارش فارس، محمد بهزاد در آیین آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق افزود: در مقطع فعلی و با توجه به اهداف تعیین شده در قالب چشمانداز و اصلاح الگوی مصرف و افزایش راندمان انرژی در کشور دستیابی به تکالیف اصلی صنعت برق در سالهای آینده شامل تبدیل کشور به قطب انرژی منطقه، صدور گسترده خدمات و تجهیزات صنعت برق و کاهش اتلاف در بخش انتقال و توزیع و افزایش راندمان عزم جدی تمامی فعالان را میطلبد.
وی ادامه داد: ویژگی منحصر به فرد کشور ایران با وسعت ممتاز خود در چهارراه ارتباطی میان کشورهای منطقه و برخورداری از منابع عظیم فسیلی موجب تدوین طرح اتصال شبکه برق کشور به تمامی کشورهای همسایه و صادرات برق با توجه به محوریت راهبردی ایران به عنوان یکی از مهمترین اهداف کلان صنعت برق شد به گونه‌ای که در حال حاضر ایران با کلیه کشورهای دارای مرز خاکی مبادله انرژی دارد.
وی اضافه کرد: در آینده با اتصال شبکه برق کشور به لبنان و شمال آفریقا و از طریق زیر دریا با کشورهای حاشیه خلیج فارس مبادله انرژی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی به طبع مبادله برق زمینه تبادل خدمات فنی، مهندسی و انجام پروژه‌های مشترک در خارج از مرزهای ایران و فروش کالاها و تجهیزات صنعت برق فراهم خواهد شد.
بهزاد تأکید کرد: برای ورود حداکثری بخش خصوصی به حوزه مبادلات برق نیز استراتژی‌هایی تدوین شده است تا ضمن افزایش ظرفیت مبادله برق و رفع موانع توسعه ظرفیت‌های تبادل سنکرون متناسب با استانداردهای جهانی و برقراری مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزینه‌های سوخت و محیط زیست برای تولید برق صادراتی با اعطای مجوز صادرات به تولید کنندگان برق از منابع انرژی‌های نو و تجدید پذیر از ورود بخش خصوصی به بازارهای هدفی که برای کشور از نظر اقتصادی ارزش افزوده زیادی به همراه دارند حمایت شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو از تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت که باعث افزایش راندمان تولید به میزان ۸۰ درصد میشود حمایت میکند،گفت: اجرای طرح هدفمندی سازی یارانهها بستر بسیار مناسبی برای توسعه این امر فراهم آورده است و لازم است توجه ویژهای به ارائه تجهیزات با راندمان بالا در نمایشگاههای آتی صورت پذیرد.