حسن خوشپور در گفتگو با همشهري اقتصاد با بيان اين كه دولت نهم از ابتداي كار خويش اظهار داشت كه براي رفع موانع و روان سازي فعاليت هاي توسعه اي كشور لازم است كه سازمان برنامه و بودجه نباشد، افزود: در حال حاضر هم گفته مي شود كه سازمان برنامه منحل نشده بلكه تغيير ساختار داده و از جايگاه مناسب تري برخوردار شده است در حالي كه اكنون اين ساختار، ما را به آن سمت نمي برد.

به گفته خوشپور در واقع تصمیمات اتخاذ شده درقالب یک مجموعه یا بسته کامل سیاستی نیست. نمونه واضح آن مرجع اعلام نرخ تورم است.

وی افزود: واقعیت این است که اختلاف بوجود آمده بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از نداشتن یک نهاد متمرکز برای تدوین سیاست ها و برنامه ریزی ها است.

خوشپور گفت: به طور خلاصه باید بگویم که ما اتاق فکری داشتیم که آن را منحل کردیم و اتاق فکر جدیدی جایگزین آن نکردیم.

وی با بیان این که این سازمان از ابتدای تشکیل، مخالف داشت، ادامه داد: حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که این نهاد در نظام اداری کشور تشکیل شد، این ادعا وجود داشت که پیامدهای نامطلوبی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور پدید می آمد ناشی از خوب کار نکردن سازمان برنامه و بودجه بود. البته من قصد دفاع از آن ساختار را ندارم بلکه می خواهم بگویم که ما نیازمند یک اتاق فکر در سطح کلان و راهبردی هستیم.

وی عنوان کرد: اگر این اتاق فکر وجود داشت با درآمدهای هنگفت نفتی که طی سالهای قبل کسب کرده ایم باید شاهد دگرگونی سریع و همه جانبه در ابعاد کشور بودیم. اکنون وضعیت کشور بدین گونه است که واردات بی رویه داریم، صادرات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، تولید نفت نیز همانند گذشته ادامه ندارد.

به گفته خوشپرو به طور خلاصه باید بگویم که حتی اگر سازمان مدیریت قبلی ‌ کارایی نداشت، راهش این نبود که ما آن را منحل کنیم. نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما نیازمند اتاق فکر است حال به هر ترتیبی که بخواهیم این کار را انجام دهیم مهم نیست. مهم این است که باید جایی به عنوان مغز متفکر سیستم وجود داشته باشد که فرایند بهره گیری از امکانات کشور را برای رسیدن به اهداف مورد نظر طراحی کند.

وی افزود: البته این تنها در دولت نهم نبود که سازمان برنامه منحل شد و از بین رفت بلکه طی دوره طولانی تری در گذشته تضعیف شد و کارایی اش کاهش یافت. ما واقعا نیازمند نهاد علمی برنامه ریزی در کشور هستیم.

خوشپور در پاسخ به این سوال که چه چیزی رخ داد که سازمان مدیریت دچار چنین جایگاهی شد و چرا خود را نتوانست با نیازهای جامعه تطبیق دهد؟ گفت: علت اصلی این وضعیت وجود درآمدهای نفتی است. بودجه و برنامه ریزی بدین معنی است که ما با امکانات محدود، نیازهای نامحدود خود را برآورده کنیم. بدلیل اینکه کشور ما از درآمدهای سرشار و قابل توجه نفت که ناشی ازتلاش عوامل کار و تولید داخل کشورنیست، بهره مند شده، به طور طبیعی ضرورتی به وجود برنامه احساس نمی کند.

رييس اسبق سازمان مديريت با بيان اينكه فاجعه اي در اقتصاد كشور رخ داده است، افزود: ولي دليل اينكه زندگي عادي جريان دارد اين است كه درآمدهاي نفتي وجود دارد و واردات بي رويه انجام مي شود و جامعه از حداقل شرايط برخوردار است ولي اگر درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند آن موقع است كه معلوم مي شود ما چه نهادي را از دست داده ايم.