به گزارش واحد مرکزی خبر ، مجید نامجو در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران افزود: ایران به دلیل داشتن ذخایر نفتی برای تولید برق بیشتر از سوختهای فسیلی استفاده می کند اما برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هم در نظر داریم حداقل ۳ درصد از ظرفیت برق کشور را از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کند.

وی افزود: این کار به همکاری بانک ها نیاز دارد که با استفاده از بخش خصوصی آن را پیش خواهیم برد.

نامجو با اشاره به بدهکاری وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: در قانون بودجه امسال برای تأمین مالی غیر از منابع نقدی، پیش بینی های خوبی انجام شده و هفت هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو به بانکها منتقل شده است.

وزیر نیرو افزود: در ماه ۳۵ قانون بودجه امسال پیش بینی شده است نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های این وزارتخانه برای پرداخت بدهی ها واگذار شود.

وی درباره افزایش قیمت آب و برق نیز گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت می تواند هر سال ۲۰ درصد قیمت آب و برق را افزایش دهد البته افزایش قیمت با تأیید ستاد هدفمندی یارانه تعیین خواهد شد.

نامجو اظهار داشت : رئیس جمهور دستور پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان را برای بدهی پیمانکاران داده است و تلاش می کنیم بدهی پیمانکاران خرد و کوچک را پرداخت کنیم.