به گزارش افکارنیوز،

در حال حاضر سهم بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی) ایران در منطقه خلیج فارس زیر 2 درصد برآورد می‌شود. این ضعف باعث شده تا فجیره امارات بدون وجود هیچ رقیبی پیشتاز بانکرینگ خلیج فارس با ظرفیت سالانه 25 میلیون تن باشد.

با توجه به سهم ناچیز ایران در صنعت بانکرینگ تلاش ها برای ورود به این حوزه استراتژیک از سال 87 در منطقه قشم آغاز شد.

بر این اساس با محوریت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پروژه احداث زیرساخت بانکرینگ در منطقه سلخ قشم آغاز شد اما به دلایلی در برهه‌ای متوقف شد تا اینکه در سال 91 کشتیرانی با توجه به نیازهای کشور به لحاظ ارزآوری و اشتغالزایی بالا روی پروژه مذکور متمرکز شد.

در چهار سال اخیر با سرمایه‌گذاری مشترک کشتیرانی و منطقه آزاد قشم در فاز نخست سایت 52 هزار تنی بانکرینگ سلخ قشم آماده شد و امروز به بهره‌برداری رسید.

در این سایت  10 مخزن اتمسفری عمودی هرکدام به ظرفیت 5260 تن و در مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی فاز اول این پروژه 52 هزار و 600 تن ساخته شده است.

این سایت  قابلیت سوخت‌رسانی سالانه یک میلیون تن را به شناورهای عبوری از خلیج فارس دارد.

قرار است در فاز دوم ظرفیت این سایت به سالانه  100 هزار تن با ظرفیت دو میلیون تن افزایش یابد.

این پروژه قرار است در چهار فاز تکمیل شود که در یک بازه زمانی 5 ساله ظرفیت آن به 750 هزار تن افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب زیرساخت سوخت‌رسانی سالانه 12 میلیون تن به کشتی‌ها در خلیج فارس طی یک باز زمانی 5 ساله فراهم می‌شود. در این صورت سال 1400 به نیمی از ظرفیت بانکرینگ فجیره خواهیم رسید که این مسئله در صورت تداوم باعث حذف فجیره از چرخه سوخت‌رسانی کشتی‌ها در خلیج فارس خواهد شد.

پروژه بانکرینگ سلخ دارای دو موج‌شکن است که موج‌شکن اصلی آن هزار و 650 متر طول دارد. از این موج‌شکن حدود 1200 متر ساخته شده است. همچنین موج‌شکن دوم به طول 600 متر است که در فاز اول 400 متر تکمیل شده است.

این پروژه دارای 2 اسکله در کنار موج‌شکن اصلی و 5 اسکله در بخش پس کرانه حوضچه آرامش بوده که شامل دو اسکله 10 و 35 هزار تنی است.